fbpx

Uitleg over het zelfbeeld van je kind

artikel

Het zelfbeeld is de naam van een van onze meditaties. En een onderwerp waarover we graag wat meer toelichting geven. Met dank aan Janneke van Olphen van Gevoeligheidgrootbrengen die ons hierover een mail stuurde. Zij legt overigens veel dieper uit wat zelfbeeld is achterin haar boek ‘Draakje Vurig en de Spiegel’).

Een zelfbeeld wordt opgebouwd door een combinatie van terugspiegelingen van je context en de successen die je wel of niet (ervaart te) boeken. 

Janneke van Olphen

Bijvoorbeeld als je veel enthousiasme als kwaliteit hebt, zal een stukje zelfbeeld over dit enthousiasme worden opgebouwd door wat de context je terugspiegelt. Als je context je telkens terugspiegelt dat je té enthousiast bent of druk, dan heeft dit een negatief effect op je zelfbeeld. Als de omgeving positief reageert op je enthousiasme (en dan bedoel ik niet complimenten maar door jouw kwaliteit te herkennen en te erkennen), dan helpt dit om een stukje van je zelfbeeld (dat in dit geval gaat over je enthousiasme) op een positieve manier op te bouwen. Gezien worden in je kwaliteiten en erkenning daarvoor krijgen is in ieder geval niet hetzelfde als continu complimenten krijgen.

Janneke stuurde ons later ook nog een bericht dat ze tegenkwam op Facebook (de originele bron weten wij niet) en dat wilde ze graag met ons delen omdat het een prachtig voorbeeld is van een ritueel waarmee het draait om het zien (herkennen) en erkennen van de kwaliteiten en daarmee het bestendigen van een positief zelfbeeld, juist wanneer dat zelfbeeld negatief dreigt te worden beïnvloed. “What you see is what you get” & “alles dat je aandacht geeft, groeit.”

De Babemba stam (Zuid-Afrika) koestert een mooie traditie.
Wanneer iemand in hun gemeenschap zich misdraagt of onaanvaardbare dingen doet, dan wordt hij naar het centrum van het dorp gebracht en omringd door alle bewoners.
Iedereen stopt met werken en elke man, vrouw en kind uit het dorp verzamelt zich in een grote cirkel rond de beschuldigde persoon.
Iedereen begint dan elk om beurt en ongeacht zijn of haar leeftijd hardop tegen de beschuldigde te praten en somt alle goede dingen op die de persoon in zijn leven heeft gedaan.

Elke mooie gebeurtenis en elke positieve ervaring worden in detail en met nauwkeurigheid opgeroepen en verteld.
De beschuldigde wordt gewezen op zijn positieve eigenschappen, op zijn goede daden en sterke punten en zijn vriendelijkheid en behulpzaamheid worden zorgvuldig en uitvoerig gereciteerd.
De healing ceremonie duurt vaak meerdere dagen en houdt niet op totdat iedereen is uitverteld over alle positieve opmerkingen die hij over de persoon in kwestie kan verzamelen.
Tot besluit volgt nog een vreugdevolle viering en wordt de persoon symbolisch en letterlijk terug verwelkomd in de stam.


De enige straf die ooit zal werken, is liefde.

Deze stam gelooft dat elke mens geboren wordt als een inherent goed en liefdevol wezen. Maar ze weten ook dat mensen ‘fouten’ kunnen maken in het nastreven van geluk, liefde, vrede en veiligheid. Deze stam ziet deze fouten niet als ‘slecht’, maar als een schreeuw om hulp. Ze verenigen zich om die persoon te helen en hem opnieuw te verbinden met zijn ware aard, die hij tijdelijk vergeten was.

De stamleden begroeten elkaar ook door ‘Sawabona’ te zeggen, wat letterlijk betekent ‘Ik zie jou’.
Het is hun manier om te zeggen: ‘Ik respecteer je, ik waardeer je, je bent belangrijk voor me’.
De reactie en wedergroet luidt ‘Sikhona’ en dat betekent ‘Ik ben hier’ waarmee bedoeld wordt ‘Enkel als jij mij echt ziet, besta ik voor jou’.

Deze traditie erkent de verbinding die we delen als menselijke wezens en verwoordt via deze groet de wederzijdse dankbaarheid naar elkaar toe. ‘Zolang je mij niet ziet, besta ik niet’ en ‘Wanneer je mij ziet, breng je me tot leven’.

Deze groet en daad van herkenning helpt de persoon die onrecht heeft gedaan door hem te laten weten dat hij geliefd en gewaardeerd wordt.
Op deze manier, gebruikmakend van de taal van de liefde, herinnert deze stam zich dat ze allemaal speciaal zijn en dat ze van binnen goed zijn, ook al handelen ze soms niet op de juiste manier. En dat het nooit te laat is om te zijn wie je echt bent en wilt zijn.

Dankjewel Janneke, dat je ons deze mail en deze FBpost opstuurde. We hebben weer wat moois bijgeleerd en een inspirerend verhaal mogen lezen. Dank.

Groet, Hilde en Onne